PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą

Zakres

Określono metody pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej otaczającej źródło dźwięku w pomieszczeniu badawczym bezechowym lub w pomieszczeniu badawczym bezechowym z odbijającą podłogą. Poziom mocy akustycznej (lub poziom energii akustycznej), wytwarzanej przez źródło hałasu oblicza się na podstawie pomiarów poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości lub skorygowanych charakterystyką częstotliwościową A, z uwzględnieniem poprawek na różnice między warunkami meteorologicznymi w czasie i miejscu badania i warunkami odniesienia odpowiadającymi impedancji charakterystycznej ośrodka

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą
Data publikacji 27-12-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 3745:2012/A1:2017 [IDT], ISO 3745:2012/Amd 1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 17.140.01