PN-EN ISO 3740:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Wytyczne stosowania norm podstawowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne do stosowania serii dwunastu podstawowych Norm Międzynarodowych (patrz Tablice 1, 2 i 3) opisujących różne metody wyznaczania poziomów mocy akustycznych wszystkich typów maszyn, urządzeń i wyrobów. Norma zawiera wytyczne wyboru jednej normy lub kilku z tych norm, właściwych dla określonego typu źródła dźwięku, środowiska badawczego i wymaganej dokładności. Podane wytyczne mają zastosowanie do dźwięków powietrznych. Mają one zastosowanie w przygotowaniu procedur badania hałasu (patrz ISO 12001), a także w badaniach hałasu w przypadku braku takich procedur. W takich znormalizowanych procedurach badania hałasu może być zalecane zastosowanie określonej(ych) podstawowej(-ych) Normy (Norm) Międzynarodowej(-ych) i podane są szczegółowe wymagania dotyczące warunków instalacji i pracy badanej maszyny z określonej rodziny, zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w normach podstawowych. Niniejszy dokument nie zastępuje w najmniejszym stopniu, jak również nie uzupełnia wymagań dotyczących poszczególnych metod pomiarowych w innych powołanych normach podstawowych. UWAGA 1 Do opisania emisji dźwięku maszyn, urządzeń i wyrobów można stosować dwie, wzajemnie uzupełniające się, wielkości. Pierwszą wielkością jest poziom ciśnienia akustycznego emisji w określonym miejscu, natomiast drugą jest poziom mocy akustycznej. W Normach Międzynarodowych z serii ISO 11200 do ISO 11205 (Bibliografia od [20] do [25]) opisano podstawowe metody wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowiskach pracy i w innych określonych miejscach. UWAGA 2 W niniejszych wytycznych nie uwzględniono poziomu energii akustycznej, o którym mowa w normach ISO 3740 do ISO 3747, ponieważ nie jest on wymieniony w żadnym wymogu prawnym. Jego zastosowanie jest ograniczone do bardzo szczególnych przypadków pojedynczego impulsu energii dźwięku lub krótkotrwałego dźwięku określonego w ISO 12001.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3740:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Wytyczne stosowania norm podstawowych
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 3740:2019 [IDT], ISO 3740:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3740:2003 - wersja polska
ICS 17.140.01