PN-EN ISO 3673-2:2012 - wersja niemiecka

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Tworzywa sztuczne -- Żywice epoksydowe -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

Ta część ISO 3673-2 podaje metody przygotowania kształtek do badań i metody badań stosowane do oznaczania właściwości żywic epoksydowych. Podano również wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań, a także wymagania dotyczące kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem. Właściwości usieciowanych żywic epoksydowych wybrano z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszej części ISO 3673 włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do żywic epoksydowych, szczególnie właściwości użyteczne w procesie przetwórstwa nieusieciowanych żywic epoksydowych. Aby otrzymać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, należy stosować metody badań, przygotowanie i kondycjonowanie kształtek oraz wymiary kształtek określone w niniejszej części normy. Oznaczone wartości mogą nie być identyczne z wartościami uzyskanymi w przypadku kształtek o innych wymiarach lub kształtek przygotowanych według innych procedur. W przypadku wyrobów bazujących na epoksydach istnieją inne normy dotyczące oznaczania właściwości i przygotowania kształtek do badań, które należy powołać w razie konieczności

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3673-2:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Żywice epoksydowe -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Data publikacji 30-08-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 3673-2:2012 [IDT], ISO 3673-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3673-2:2002 - wersja polska
ICS 83.080.10