PN-EN ISO 3651-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3651-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Oznaczanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnych -- Część 2: Stale nierdzewne ferrytyczne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne (duplex) -- Próba korozyjna w środowisku zawierającym kwas siarkowy(VI)

Zakres

Określono 3 metody oznaczania odporności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnych ferrytycznych, austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych. Określono cele do jakich mogą być stosowane badania. Metody mają zastosowanie do stali nierdzewnych dostarczanych w postaci wyrobów odlewanych, walcowanych lub kutych oraz rur przeznaczonych do stosowania w środowisku średnioutleniającego kwasu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3651-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnych -- Część 2: Stale nierdzewne ferrytyczne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne (duplex) -- Próba korozyjna w środowisku zawierającym kwas siarkowy(VI)
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 25-05-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 3651-2:1998 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3651-2:1994 - wersja polska
ICS 77.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3651-2:2004 - wersja polska