PN-EN ISO 3452-1:2013-08 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W niniejszej części ISO 3452 określono metodę badania penetracyjnego stosowanego do wykrywania nieciągłości, np. pęknięć, zawalcowań, fałd, porowatości i braku przetopu, które są otwarte do powierzchni badanego materiału. Metoda stosowana jest przede wszystkim do materiałów metalowych, lecz może być także stosowana do innych materiałów, pod warunkiem, że są one obojętne na działanie materiałów penetracyjnych i nie są silnie porowate (odlewy, odkuwki, spoiny, ceramika itp.). Podano także wymagania dla procesu przeprowadzania badania, ale nie jest przewidziana do określania kryteriów akceptacji oraz nie podaje informacji o dopasowaniu indywidualnych systemów badania do specjalnych zastosowań, ani wymagań dla wyposażenia badawczego. UWAGA 1 Metody określania i kontrolowania istotnych właściwości preparatów stosowanych do badania penetracyjnego podano w ISO 3452-2 i ISO 3452-3. UWAGA 2 Termin „ nieciągłość” jest stosowany w niniejszej części ISO 3252 w takim znaczeniu, że nie zawiera oceny dotyczącej uznawania lub odrzucenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3452-1:2013-08 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 06-08-2013
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 3452-1:2013 [IDT], ISO 3452-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 571-1:1999 - wersja polska
ICS 19.100