PN-EN ISO 3095:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Akustyka -- Kolejnictwo -- Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono metody pomiaru i warunki do osiągnięcia powtarzalnych i porównywalnych poziomów i widm dźwięku emitowanego na zewnątrz przez wszystkie rodzaje pojazdów jeżdżących po szynach lub innych torach stałych, poniżej zwanych umownie ”jednostkami”.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do badań typu jednostek. Nie zawarto w niej wszystkich instrukcji do scharakteryzowania emisji hałasu pochodzącego z innych źródeł związanych z infrastrukturą (mosty, skrzyżowania, rozjazdy, hałas przy uderzeniach, hałas w łukach itp.).
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy:
- emisji hałasu wywoływanego przez jednostki do utrzymania toru podczas ich pracy;
- oceny wpływu na środowisko;
- oceny zanieczyszczenia;
- wydzielonych dedykowanych torowisk dla autobusów;
- hałasu wywoływanego sygnałami ostrzegawczymi.
Wyniki mogą mieć zastosowanie, na przykład, do:
- scharakteryzowania hałasu emitowanego na zewnątrz przez jednostki;
- porównania emisji hałasu wywoływanego przez różne jednostki na poszczególnych odcinkach toru;
- gromadzenia podstawowych danych źródłowych dla jednostek.
UWAGA 1 Dla procedur badań typu opisanych w niniejszej Normie Międzynarodowej określane są klasy dokładności (klasa 2), które są zalecane do celów deklaracji hałasu, jak podano w ISO 12001. Jeżeli warunki badań (np. warunki dotyczące pojazdu i/lub warunki na torze, warunki pomiarów) są złagodzone (np. dla przytorowego monitoringu eksploatowanych pociągów), to wówczas wyniki nie podlegają klasom dokładności.
UWAGA 2 Dla procedur dotyczących przyśpieszania i zwalniania badań określane są klasy orientacyjne, patrz ISO 12001.
UWAGA 3 Dodatkowe wytyczne dotyczące pomiarów w przypadku lekkich pojazdów szynowych znajdują się w Załączniku D.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3095:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Kolejnictwo -- Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe
Data publikacji 06-12-2013
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN ISO 3095:2013 [IDT], ISO 3095:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3095:2005 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 17.140.30