PN-EN ISO 3095:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3095:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe

Zakres

Zdefiniowano i zilustrowano 17 podstawowych pojęć związanych z pomiarem hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe. Ustalono warunki do osiągnięcia powtarzalnych i porównywalnych wyników pomiarów poziomów i spektrów hałasu emitowanego przez wszystkie rodzaje pojazdów jeżdżących po szynach lub innych torach stałych, z wyjątkiem eksploatowanych pojazdów do utrzymania toru. Określono wielkości mierzone i przyrządy pomiarowe oraz warunki pomiarów i sposób postępowania podczas ich prowadzenia. Podano formę opracowania wyników i raportu z pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3095:2005 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe
Data publikacji 15-11-2005
Data wycofania 06-12-2013
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN ISO 3095:2005 [IDT]
Dyrektywa 96/48/EC, 93/38/EEC, 2001/16/EC
ICS 45.060.01, 17.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3095:2013-12 - wersja angielska