PN-EN ISO 307:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania liczby lepkościowej rozcieńczonych roztworów poliamidów w wybranych rozpuszczalnikach.
Metodę stosuje się do poliamidów oznaczonych: PA 46, PA 6, PA 66, PA 69, PA 610, PA 612, PA 11, PA 12, PA 6T/66, PA 6I/6T, PA 6T/6I/66, PA 6T/6I, PA 6I/6T/66 i PA MXD6, określonych w ISO 16396-1, a także kopoliamidów, składników poliamidów i innych poliamidów rozpuszczalnych w wybranych rozpuszczalnikach w określonych warunkach.
Metody nie stosuje się do poliamidów otrzymywanych podczas anionowej polimeryzacji laktamów lub z użyciem związków sieciujących; takie poliamidy są zazwyczaj nierozpuszczalne w wybranych rozpuszczalnikach.
Liczbę lepkościową oznacza się zgodnie z ogólną procedurą opisaną w ISO 1628-1, przestrzegając szczególnych warunków podanych w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 307:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 307:2019 [IDT], ISO 307:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 307:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 307:2009/A1:2013-07 - wersja angielska
ICS 83.080.20