PN-EN ISO 28057:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Dozymetria termoluminescencyjnymi detektorami ciała stałego dla promieniowania fotonowego i elektronowego w radioterapii

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano, odpowiednio do metody badania, reguły procedur, zastosowań i systemów dozymetrii termoluminescencyjnej (TLD) do pomiarów dawek.
Ma ona szczególne zastosowanie do „detektorów TL” ciała stałego, jak np. pręty, chipy i mikrosześciany, wykonanych z LiF:Mg,Ti lub LiF:Mg,Cu,P, będących w postaci krystalicznej lub polikrystalicznej. Nie ma zastosowania do proszków LiF ponieważ ich użycie wymaga specjalnych procedur. Metoda badania obejmuje pomiary, szczególnie w fantomie wodnym lub fantomie równoważnym tkance, pojedynczymi detektorami TL lub „detektorami TL w zestawach”, np. zestawach detektorów TL umieszczonych w cienkościennych osłonach z polimetakrylanu metylu (PMMA).
Celem tych reguł jest zagwarantowanie wiarygodności i dokładności niezbędnej w dozymetrii klinicznej podczas pomiarów na lub w pacjencie lub fantomie.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do dozymetrii w teleterapii, zarówno dla promieniowania fotonowego od 20 keV do 50 MeV jak i promieniowania elektronowego od 4 MeV do 25 MeV, jak również w brachyterapii z radionuklidami emitujących fotony. Te zastosowania są uzupełnieniem do wykorzystywania komór jonizacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 28057:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Dozymetria termoluminescencyjnymi detektorami ciała stałego dla promieniowania fotonowego i elektronowego w radioterapii
Data publikacji 29-10-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 28057:2018 [IDT], ISO 28057:2014 [IDT]
ICS 13.280