PN-EN ISO 27501:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Organizacja zorientowana na człowieka – Przewodnik dla menadżerów

Zakres

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla organizacji, które akceptują i zamierzają wdrożyć zasady zorientowane na człowieka określone w ISO 27500.
Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie wymagań i zaleceń dotyczących czynnika ludzkiego i ergonomicznego podejścia w celu osiągnięcia zrównoważonej organizacji zorientowanej na człowieka. Określa on obowiązki menedżerów, począwszy od strategii organizacyjnej, a skończywszy na opracowaniu procedur i procesów zorientowanych na człowieka oraz wdrażaniu tych procedur i procesów.
W dokumencie tym zawarto wymagania i zalecenia dla menedżerów oraz działania, które należy podjąć, aby organizacja mogła osiągnąć zorientowanie na człowieka.
Ten dokument może być stosowany:
a) przez menedżerów, aby rozumieli i doskonalili ludzkie aspekty w swoich działaniach;
b) przez kierowników w celu określenia, w jaki sposób ich personel może poprawić ludzkie aspekty w swoich działaniach;
c) zapewnienie menedżerom podstaw do szkoleń zapewniających zorientowanie na człowieka;
d) zapewnienie organizacjom podstaw do oceny efektywności menedżerów.
Norma ta nie jest normą systemu zarządzania. Nie ma również na celu zapobiegania opracowywaniu norm, które są bardziej szczegółowe lub określają wyższe wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 27501:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Organizacja zorientowana na człowieka – Przewodnik dla menadżerów
Data publikacji 08-05-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 27501:2019 [IDT], ISO 27501:2019 [IDT]
ICS 13.180