PN-EN ISO 2639:2005 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Stale -- Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych i zahartowanych

Zakres

Zdefiniowano grubość utwardzonej warstwy dyfuzyjnej oraz podano metody jej określania na stalach. Stosuje się do warstw nawęglanych i węgloazotowanych części poddanych obróbce cieplnej mających, w odległości od powierzchni równej trzykrotnej grubości warstwy utwardzonej, twardość niższą niż 450 HV1

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 2639:2005 - wersja polska
Tytuł Stale -- Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych i zahartowanych
Data publikacji 25-04-2005
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 262, Obróbki Cieplnej Metali
Wprowadza EN ISO 2639:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2639:2003 - wersja angielska
ICS 77.040.99