PN-EN ISO 25178-607:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 607: Charakterystyki nominalne przyrządów bezstykowych (mikroskopów konfokalnych)

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano wpływ wielkości i charakterystyk przyrządów w systemach mikroskopii konfokalnej (CM) do pomiaru przestrzennej topografii powierzchni. Ponieważ profile powierzchni można wydzielić z obrazów topografii powierzchni, metody opisane w niniejszym dokumencie można również stosować do pomiarów profilowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 25178-607:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 607: Charakterystyki nominalne przyrządów bezstykowych (mikroskopów konfokalnych)
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza EN ISO 25178-607:2019 [IDT], ISO 25178-607:2019 [IDT]
ICS 17.040.20