PN-EN ISO 24598:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacje elektroda/topnik (i ich wszystkich stopiw) do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie i stali niskostopowych o podwyższonej temperaturze pracy. Jeden drut może być badanu i klasyfikowany z różnymi topnikami. Drut elektrodowy lity jest również klasyfikowany osobno na podstawie składu chemicznego.
Niniejszy dokument jest połączoną specyfikacją, podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty na składzie chemicznym drutu elektrodowego litego i jego stopiwa, albo system oparty na wytrzymałości na rozciąganie stopiwa i składzie chemicznym drutu elektrodowego i stopiwa uzyskanego z kombinacji elektroda/topnik.
a) Rozdziały i tablice, które mają przyrostek „A” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacji elektroda/topnik, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym na składzie chemicznym.
b) Rozdziały i tablice, które mają przyrostek „B” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacji elektroda/topnik, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym wytrzymałości na rozciąganie stopiwa i składzie chemicznym drutu elektrodowego i stopiwa.
c) Rozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka „A” ani „B”, znajdują zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych i kombinacji elektroda/topnik, klasyfikowanych według niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 24598:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 24598:2019 [IDT], ISO 24598:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 24598:2012 - wersja angielska
ICS 25.160.20