PN-EN ISO 23907:2013-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23907-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Pojemniki na wyroby z ostrzami

Zakres

Norma określa wymagania dla pojemników do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami przeznaczone do przechowywania potencjalnie niebezpiecznych odpadów medycznych zawierających wyroby z ostrzami wyposażone lub nie w środki chroniące przed ostrzami, np. ostrza skalpeli, trokary, igły i strzykawki iniekcyjne. Ma ona zastosowanie do dostarczanych przez wytwórcę gotowych pojemników na wyroby z ostrzami i do takich pojemników, które są dostarczane w elementach przeznaczonych do montażu przez użytkownika. Norma nie ma zastosowania do pojemników wielokrotnego użytku na wyroby z ostrzami ani do pojemników zewnętrznych używanych w transporcie wypełnionych pojemników do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 29-02-2020 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN ISO 23907:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Pojemniki na wyroby z ostrzami
Data publikacji 19-03-2013
Data wycofania 14-06-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 23907:2012 [IDT], ISO 23907:2012 [IDT]
ICS 11.040.99
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23907-1:2019-06 - wersja angielska