PN-EN ISO 23907-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Pojemniki do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla pojemników do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami przeznaczone do przechowywania potencjalnie niebezpiecznych odpadów medycznych zawierających wyroby z ostrzami wyposażone lub nie w środki chroniące przed ostrzami, np. ostrza skalpeli, trokary, igły podskórne i strzykawki. Niniejszy dokument ma zastosowanie do dostarczanych przez wytwórcę gotowych pojemników do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami i do takich pojemników, które są dostarczane w elementach przeznaczonych do montażu przez użytkownika. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pojemników wielokrotnego użytku na wyroby z ostrzami ani do pojemników zewnętrznych używanych w transporcie wypełnionych pojemników do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23907-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Pojemniki do jednorazowego użytku na wyroby z ostrzami
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 23907-1:2019 [IDT], ISO 23907-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23907:2013-03 - wersja angielska
ICS 11.040.99