PN-EN ISO 23900-4:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 4: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania białych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki

Zakres

W niniejszej części ISO 23900 ustalono metodę oznaczania w polietylenie (PE) właściwości barwnych badanego pigmentu w stosunku do standardowego, i łatwości dyspergowania pigmentów DHPE ze względu na różnice w sile barwienia dyspergowanych materiałów barwiących w różnych warunkach.

Ta metoda nadaje się do zastosowania dla białych pigmentów.


Oznaczona w ten sposób łatwość dyspergowania jest ważna tylko dla stosowanego urządzenia dyspergującego, warunków dyspergowania i ośrodka dyspersyjnego. Przy zastosowaniu warunków badań różniących się od tych ustalonych można otrzymać różne wyniki; to ma zastosowanie zarówno do wartości bezwzględnej, jak i do stosunku między wartościami łatwości dyspergowania różnych pigmentów. Używa się dlatego podtypu DHPE do oznaczenia wartości otrzymanej zgodnie z niniejszą częścią ISO 23900.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 23900-4:2018-10/Ap1:2019-04E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23900-4:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 4: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania białych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki
Data publikacji 10-10-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 23900-4:2018 [IDT], ISO 23900-4:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13900-4:2005 - wersja polska
ICS 87.060.10