PN-EN ISO 23771:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny włókiennicze -- Przewodnik do projektowania maszyn włókienniczych w celu zmniejszenia emisji hałasu

Zakres

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady zmniejszenia emisji hałasu maszyn włókienniczych, stwarzającego znaczące zagrożenia powodowane hałasem. Maszyny włókiennicze, które stwarzają znaczące zagrożenia powodowane przez hałas określono w serii norm ISO, od ISO 11111-1 do ISO 11111-7 ”Maszyny włókiennicze – wymagania bezpieczeństwa”.
Celem niniejszej normy jest wsparcie konstruktorów maszyn przy zaznajamianiu się z postępem w dziedzinie konstrukcji maszyn włókienniczych o niskim poziomie hałasu. W tym celu podane są znaczące źródła hałasu poszczególnych rodzajów maszyn włókienniczych oraz odpowiednie środki zwalczania hałasu.
Elementy, które są wymagane do pracy maszyny włókienniczej, które jednak nie są jej częściami, nie są objęte niniejszą normą (np. zespoły służące do transportu materiałów przetwarzanych, urządzenia zaopatrujące w środki eksploatacyjne).

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23771:2015-08 - wersja polska
Tytuł Maszyny włókiennicze -- Przewodnik do projektowania maszyn włókienniczych w celu zmniejszenia emisji hałasu
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 23, Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 23771:2015 [IDT], ISO 23771:2015 [IDT]
ICS 17.140.20, 59.120.01