PN-EN ISO 23702-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Skóra wyprawiona -- Fluor organiczny -- Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji za pomocą chromatografii cieczowej/tandemowy spektrometr masowy (LC-MS/MS)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę wykrywania i ilościowego określenia obojętnych, jonowych, długich, średnich i krótkołańcuchowych perfluorowanych i polifluorowanych substancji ekstrahowalnych w skórze wyprawionej i powleczonej.
W niniejszym dokumencie, biorąc pod uwagę trójwymiarowy rozkład włókien w skórze wyprawionej, dokonano oceny perfluorowanych i polifluorowanych substancji w odniesieniu do masy.
Klasy związków regulowanych wymienionych w Załączniku A, Tablicy A.1, obejmują kwasy, telomery, sulfoniany i alkohole sulfonamidowe. Klasy innych nie regulowanych związków, które można określić według niniejszego dokumentu, są określone w Załączniku B, Tablicy B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23702-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Fluor organiczny -- Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji za pomocą chromatografii cieczowej/tandemowy spektrometr masowy (LC-MS/MS)
Data publikacji 26-02-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 23702-1:2018 [IDT], ISO 23702-1:2018 [IDT]
ICS 59.140.30