PN-EN ISO 23500-3:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 3: Woda do hemodializy i terapii pokrewnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące wody stosowanej do hemodializy i terapii pokrewnych. Niniejszy dokument dotyczy wody, używanej do przygotowania koncentratów, płynów dializacyjnych do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji oraz do ponownego przetworzenia hemodializatów. Zakres niniejszgo dokumentu nie obejmuje działania urządzeń do uzdatniania wody i końcowego mieszania oczyszczonej wody z koncentratami do wytwarzania płynu dializacyjnego. Działania te są wyłącznie w gestii profesjonalistów wykonujących dializy. Niniejszy dokument nie dotyczy układów do regeneracji płynów dializacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23500-3:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 3: Woda do hemodializy i terapii pokrewnych
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 23500-3:2019 [IDT], ISO 23500-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13959:2016-03 - wersja angielska
ICS 11.040.40