PN-EN ISO 23500-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszy dokument jest norma podstawową dla wielu innych norm z zakresu wyposażenia do uzdatniania wody, wody dializowanej, koncentratów oraz płynu dializacyjnego (seria ISO 23500) zapewnia personelowi wykonującemu dializę wskazówki dotyczące przygotowania płynu dializacyjnego do hemodializy i związanych z nią terapii oraz płynu substytucyjnego do stosowania w terapii online, takich jak hemodiafiltracja i hemofiltracja. Niniejszy dokument funkcjonuje jako zalecana praktyka. Niniejszy dokument nie dotyczy problemów klinicznych związanych z niewłaściwym używaniem wody, wody dializowanej, koncentratów lub płynu dializacyjnego. Personel medyczny zaangażowany w leczenie niewydolności nerek powinien podjąć ostateczną decyzję dotyczącą tych płynów, używanych na przykład do hemodializy, hemodiafiltracji, wysokoprzepływowej hemodializy i regeneracji dializatorów, i powinien być świadomy problemów związanych z używaniem niewłaściwej jakości płynów w każdej z tych terapii. Koncepcje zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być uważane za nieelastyczne ani statyczne. Przedstawione tutaj zalecenia powinny podlegać okresowemu przeglądowi w celu lepszego zrozumienia wpływu czystości płynu dializacyjnego na wyniki leczenia pacjenta

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23500-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 23500-1:2019 [IDT], ISO 23500-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23500:2016-01 - wersja angielska
ICS 11.040.40