PN-EN ISO 22765:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Technologia paliwa jądrowego -- Spiekane pastylki (U,Pu)O2 -- Wytyczne dotyczące preparatyki ceramograficznej do badania mikrostruktury

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano procedurę ceramograficzną stosowaną do przygotowania spiekanych pastylek (U, Pu)O2 do jakościowego i ilościowego badania ich mikrostruktury.
Badania przeprowadza się przed i po obróbce cieplnej lub trawieniu chemicznym.
Pozwalają one na
— obserwację wszelkich pęknięć, porów wewnątrz pastylek lub wtrąceń, oraz
— pomiar wielkości ziarna, porowatości i jednorodności rozmieszczenia plutonu.
Średnią średnicę ziarna mierzy się jedną z klasycznych metod: zliczania (metoda przechwytywania), porównywaniem z wzorcowymi sieciami lub typowymi obrazami itp.[2] Pomiar wymiarów poszczególnych ziaren wymaga jednolitego rozwoju mikrostruktury w całej próbie.
Klaster plutonowy oraz rozmieszczenie i lokalizacja porów są na ogół analizowane przez automatyczne systemy analizy obrazu. Rozkład plutonu zwykle określa się za pomocą trawienia chemicznego, ale można również zastosować autoradiografię cząstek alfa. Zastosowanie pierwszej z wymienionych technik pozwala na uniknięcie (typowego dla autoradiografii) pozornego powiększenia rozmiarów klastrów zawierających znaczne ilości plutonu, z powodu przemieszczania się oraz pochłaniania emitowanych cząstek alfa w pewnej odległości od źródła.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22765:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Technologia paliwa jądrowego -- Spiekane pastylki (U,Pu)O2 -- Wytyczne dotyczące preparatyki ceramograficznej do badania mikrostruktury
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 22765:2019 [IDT], ISO 22765:2016 [IDT]
ICS 27.120.30