PN-EN ISO 22718:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22718:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus

Zakres

Podano ogólne wytyczne wykrywania i identyfikacji opisanych mikroorganizmów Staphylococcus aureus w wyrobach kosmetycznych. Opisano metodę wykrywania Staphylococcus aureus wyhodowanych na nieselektywnej pożywce (enrichment broth) i wyizolowanych na selektywnym medium agarowym. Ze względu na różnorodność wyrobów kosmetycznych, metoda może nie być odpowiednia do stosowania w odniesieniu do niektórych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22718:2010 - wersja polska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus
Data publikacji 05-10-2010
Data wycofania 18-01-2016
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 201, Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Wprowadza EN ISO 22718:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22718:2009 - wersja angielska
ICS 71.100.70, 07.100.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22718:2016-01 - wersja angielska