PN-EN ISO 22477-1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 1: Badania pali: statyczne badanie nośności poprzez ściskanie osiowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono specyfikację dla wykonywania statycznego badania nośności pali, w którym pojedynczy pal poddawany jest osiowemu ściskaniu w celu określenia jego charakterystyki obciążenie-odkształcenie.
Niniejszy dokument stosuje się zarówno dla pali pionowych, jak i nachylonych.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich rodzajów pali. Badania objęte niniejszym dokumentem ograniczają się do badania prowadzonego w warunkach utrzymywanego obciążenia. Badania nośności pali ze stałą prędkością pogrążania oraz cykliczne badania nośności nie są objęte niniejszym dokumentem.
UWAGA Niniejszy dokument stosuje się łącznie z EN 1997-1. W EN 1997-1 przedstawiono Wartości współczynników częściowych dla stanów granicznych oraz współczynników korelacyjnych dla potrzeb określenia wartości charakterystycznych ze statycznych badań nośności, jakie uwzględnia się w czasie projektowania.
W niniejszym dokumencie określono specyfikację dla wykonywania statycznego badania nośności pali na potrzeby:
a) sprawdzenia, że dany pal pracuje zgodnie z projektem;
b) pomiaru nośności danego pala.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22477-1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 1: Badania pali: statyczne badanie nośności poprzez ściskanie osiowe
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 22477-1:2018 [IDT], ISO 22477-1:2018 [IDT]
ICS 93.020