PN-EN ISO 21970-2:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

W niniejszej części ISO 21970 określono metody przygotowania kształtek do badań i standardowe metody badań stosowane do oznaczania właściwości poliketonów do wtrysku i wytłaczania. Podano wymagania odnośnie postępowania z materiałem do badań i/lub kondycjonowania zarówno materiału do badań przed formowaniem jak i kształtek przed badaniem.
Właściwości wybrano z ogólnych metod badań podanych w normie ISO 10350-1. Do niniejszej części normy ISO 21970 włączono również inne metody badań powszechnie stosowane lub o szczególnym znaczeniu dla tych materiałów do wtrysku i wytłaczania , jak również właściwości charakterystyczne podane w części 1.
Aby otrzymać powtarzalne i porównywalne wyniki badań konieczne jest zastosowanie metod przygotowania i kondycjonowania, wymiarów kształtek i procedur badawczych podanych w niniejszej części ISO 21970. Jeżeli zastosuje się kształtki o innych wymiarach lub przygotowane według innych procedur, to uzyskane wyniki mogą nie być identyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21970-2:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21970-2:2018 [IDT], ISO 21970-2:2018 [IDT]
ICS 83.080.20