PN-EN ISO 21970-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszej części ISO 21970 określono system oznaczenia dla poliketonów do wtrysku i wytłaczania, który może być stosowany jako podstawa specyfikacji. Poliketonowe łańcuchy polimerowe są zbudowane z regularnie naprzemiennie rozmieszczonych merów olefinowych i grup ketonowych. Mery olefinowe powinny być przypadkowo rozmieszczone etylenowe i propylenowe.
Typy tworzyw poliketonowych są rozróżniane wzajemnie za pomocą sytemu klasyfikacji opartego na odpowiednich poziomach właściwości charakteryzujących temperaturę topnienia, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, temperaturę ugięcia pod obciążeniem oraz na informacji o przewidywanym zastosowaniu i/lub metodzie przetwarzania, istotnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, wypełniaczach i materiałach wzmacniających.
System oznaczenia ma zastosowanie do wszystkich poliketonowych terpolimerów i mieszanek. Ma on zastosowanie do materiałów użycia przeznaczonych do stosowania w formie proszku, granul lub pastylek, modyfikowanych lub niemodyfikowanych barwnikami, wypełniaczami i materiałami wzmacniającymi.
Nie należy zakładać, że materiały mające takie samo oznaczenie wykazują takie same właściwości. Ta część ISO 21970-1 nie dostarcza danych technicznych, danych o właściwościach lub danych o warunkach przetwarzania jakie mogą być wymagane aby sklasyfikować materiał. Jeśli takie dodatkowe właściwości są wymagane to powinny one być oznaczone zgodnie z metodami badań podanymi w ISO 21970-2, jeśli są one odpowiednie.
W celu oznaczenia poliketonu do określonego zastosowania, wymagania mogą być podane w bloku danych 5 (patrz 4.1).

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21970-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21970-1:2018 [IDT], ISO 21970-1:2018 [IDT]
ICS 83.080.20