PN-EN ISO 21484:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Energia jądrowa -- Technologia paliwowa -- Oznaczanie stosunku O/M w pastylkach MOX metodą grawimetryczną

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania stosunku tlen-metal (O/M) w pastylkach zawierających mieszaninę tlenków uranu i plutonu (U, Pu)O2 ± X. Parametry podane w poniższych akapitach dotyczą pastylek, w których stosunek O/M mieści się w zakresie od 1,98 do 2,01.
Jeżeli spodziewane wartości stosunku O/M znajdują się poza ww. zakresem, parametry użyte w metodzie opisanej w dokumencie powinny być odpowiednio dostosowywane.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21484:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Energia jądrowa -- Technologia paliwowa -- Oznaczanie stosunku O/M w pastylkach MOX metodą grawimetryczną
Data publikacji 18-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 21484:2019 [IDT], ISO 21484:2017 [IDT]
ICS 27.120.30, 17.240