PN-EN ISO 21309-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tworzywa sztuczne -- Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie podano system oznaczenia kopolimeru etylen/ alkohol winylowy (EVOH) termoplastycznego, który może być stosowany jako podstawa specyfikacji.
Poszczególne rodzaje kopolimerów tworzywa etylen/alkohol winylowy rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie określonych poziomów właściwości charakterystycznych:
— masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
— oraz informacji dotyczących parametrów polimeru podstawowego, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Postanowienia niniejszego dokumentu stosuje się do kopolimerów etylenu i alkoholu winylowego o zawartości etylenu (wyrażonej ułamkiem molowym) od 15 % do 60 %. Normę stosuje się do materiałów gotowych do powszechnego zastosowania w postaci proszku, granulek lub pastylek i do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami itp.
Nie przyjmuje się założenia, że materiały z tym samym oznaczeniem mają takie same właściwości. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych o właściwościach lub warunkach przetwórstwa, które mogą być wymagane przy dobieraniu materiału do określonego zastosowania i/lub metody przetwórstwa.
Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać metodami badań podanymi w ISO 21309-2, jeżeli są one odpowiednie.
W celu wytypowania tworzywa termoplastycznego do określonego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnych warunków przetwórstwa, dodatkowe wymagania mogą być podane w bloku danych 4 i 5 (patrz Rozdział 4, akapit wprowadzający).

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21309-1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21309-1:2019 [IDT], ISO 21309-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14663-1:2007 - wersja polska
ICS 83.080.20