PN-EN ISO 21302-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tworzywa sztuczne -- Polibuten-1 (PB-1) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości polibutenu-1 (PB-1) przeznaczonego do różnych technik formowania. W celu uproszczenia, w obu częściach ISO 21302 jest stosowane oznaczenie polibuten-1 i skrót PB. Określono wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.
Podano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których kształtki te wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania PB przeznaczonego do różnych technik formowania.
Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszej części ISO 21302 włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, jak właściwości charakterystyczne określone w ISO 21302-1.
Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, jest konieczne stosowanie metod przygotowania i kondycjonowania, wymiarów kształtek i procedur badań określonych tutaj. Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21302-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Polibuten-1 (PB-1) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21302-2:2019 [IDT], ISO 21302-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8986-2:2009 - wersja angielska
ICS 83.080.20