PN-EN ISO 21301-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

W niniejszej części ISO 21301 określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości kopolimeru etylen/octan winylu (EVAC) przeznaczonego do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

Podano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których te kształtki wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania EVAC przeznaczonego do różnych technik formowania.

Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszej części ISO włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, a także właściwości charakterystyczne podane w Części 1.

Aby uzyskać powtarzalne i porównywalne wyniki badań należy stosować metody wytwarzania i kondycjonowania, wymiary kształtek i procedury badań przedstawione w niniejszym dokumencie.

Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21301-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21301-2:2019 [IDT], ISO 21301-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4613-2:1999/A1:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 4613-2:1999 - wersja polska
ICS 83.080.20