PN-EN ISO 21301-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia tworzyw termoplastycznych na etylen-octan winylu, który może stanowić podstawę specyfikacji.
Poszczególne rodzaje tworzyw etylen-octan winylu (EVAC) rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych:
a) zawartości octanu winylu
b) masowego wskaźnika szybkości płynięcia
oraz informacji dotyczących przewidywanego stosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, kolorantów, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich kopolimerów etylen/octan winylu, w których zawartość octanu winylu wyrażona ułamkiem masowym wynosi od 3 % do 50 % (ułamek molowy w przybliżeniu 25 %).
Dokument dotyczy materiałów odpowiednich do bezpośredniego zastosowania w postaci proszku, kulek lub granulatu oraz materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych kolorantami, dodatkami, napełniaczami, itd.

Nie oznacza to, że materiały o tym samym oznaczeniu wykazują takie same właściwości.

W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań, i/lub metod przetwórczych.

Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 21301-2, jeżeli są odpowiednie.

Aby wytypować tworzywo termoplastyczne do określonego zastosowania lub zapewnić odtwarzalne warunki przetwórstwa, w bloku danych 5 (patrz 4.1) można podać dodatkowe wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21301-1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21301-1:2019 [IDT], ISO 21301-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4613-1:1999 - wersja polska
ICS 83.080.20