PN-EN ISO 21149:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia --Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych

Zakres

Niniejszy dokument podaje ogóle wytyczne zliczania i wykrywania mezofilnych bakterii tlenowych w kosmetykach
—poprzez zliczanie kolonii na podłożu agarowym po inkubacji tlenowej lub
— poprzez sprawdzanie braku wzrostu bakterii na podłożu wzbogaconym.
Ze względu na dużą różnorodność produktów kosmetycznych w obszarze zastosowań niniejszej normy, opisana tu metoda może nie być dostosowana w każdym szczególe do niektórych produktów (np. niektóre produkty niemieszające się z wodą). Inne metody (np. zautomatyzowane) mogą być stosowane do badania przedstawionego tutaj, pod warunkiem, że wykazano ich równoważność lub w inny sposób wykazano, że są odpowiednie.
Jeśli to konieczne, zliczone lub wykryte mikroorganizmy mogą być zidentyfikowane za pomocą odpowiednich testów opisanych w normach podanych w bibliografii.
W celu zapewnienia konsumentom jakości produktu i bezpieczeństwa, wskazane jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy ryzyka mikrobiologicznego prowadzącej do określenia typów produktów kosmetycznych, w stosunku do których niniejsza norma ma zastosowanie. Uważa się, że produktami o niskim ryzyku mikrobiologicznym są produkty o niskiej aktywności wody, produkty wodno-alkoholowe, preparaty o skrajnych wartościach pH itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21149:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia --Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 201, Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Wprowadza EN ISO 21149:2017 [IDT], ISO 21149:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 21149:2009 - wersja angielska
ICS 07.100.40