PN-EN ISO 21083-1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Metoda badania skuteczności materiałów filtrujących powietrze ze sferycznych nanomateriałów -- Część 1: Zakres wielkości od 20 nm do 500 nm

Zakres

W niniejszej normie określono aparaturę badawczą i procedurę określania właściwej skuteczności filtracji frakcjonowanej płaskich materiałów filtracyjnych, dla nanocząstek w powietrzu w zakresie od 20 nm do 500 nm. Metody badawcze określone w tej normie są ograniczone do użycia sferycznych lub prawie sferycznych cząstek w celu uniknięcia niepewności spowodowanej kształtem cząstek.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21083-1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Metoda badania skuteczności materiałów filtrujących powietrze ze sferycznych nanomateriałów -- Część 1: Zakres wielkości od 20 nm do 500 nm
Data publikacji 18-01-2019
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN ISO 21083-1:2018 [IDT], ISO 21083-1:2018 [IDT]
ICS 91.140.30