PN-EN ISO 2085:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu(VI) miedzi

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę sprawdzania ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach za pomocą próby zetknięcia siarczanu miedzi z powierzchnią powłoki.
Stosowanie niniejszej metody jest ograniczone tylko do anodowych powłok tlenkowych o grubościach mniejszych od 5 μm oraz do powłok zdeformowanych, które obejmują te, które są wytwarzane technikami anodowania w kręgach.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 2085:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu(VI) miedzi
Data publikacji 22-11-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN ISO 2085:2018 [IDT], ISO 2085:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2085:2010 - wersja angielska
ICS 25.220.20