PN-EN ISO 20815:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20815:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej wprowadzono koncepcję pewności eksploatacji realizowanej w ramach odpowiednich systemów oraz działań związanych z wierceniami poszukiwawczymi, eksploatacją, przetwarzaniem oraz transportem produktów naftowych, petrochemicznych i przemysłu gazowniczego. W niniejszej Normie Międzynarodowej omówiono działania oraz instalacje wykorzystywane w fazie wstępnej (w tym prace podmorskie), fazie pośredniej oraz po wydobyciu. Jej treść skoncentrowana jest na pewności eksploatacji ropy i gazu w procesie eksploatacji, przetwarzania oraz działań z nimi związanych i obejmuje analizę niezawodności oraz konserwacji części.
Omówiono procesy oraz działania, wymagania i wytyczne wiążące się z systematycznym zarządzaniem, zasady efektywnego planowania, realizację oraz wykorzystanie technologii związanych z pewnością eksploatacji oraz poprawy niezawodności. Pozwala to na uzyskanie optymalnych ekonomicznie rozwiązań w całym okresie realizacji projektu ukierunkowanego na:
— zarządzanie pewnością eksploatacji pod kątem uzyskania optymalnego wykorzystania instalacji we wszystkich fazach jej eksploatacji przy równoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wynikających z potrzeby ochrony zdrowia i środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia jakości oraz innych czynników zależnych od ludzi;
— planowanie, realizację oraz wdrożenie technologii zapewniających niezawodność;
— wykorzystanie danych dotyczących niezawodności i konserwacji;
— projektowanie ukierunkowane na zapewnienie niezawodności i poprawę funkcjonowania.
Normy dotyczące niezawodności wyposażenia oraz wykonywania konserwacji, patrz seria IEC 60300 3.
W niniejszej Normie Międzynarodowej wyznaczono 12 procesów, z których omówiono siedem uznawanych za podstawowe procesy związane z pewnością eksploatacji. Pozostałe pięć procesów uznano za procesy interaktywne i wykraczające poza zakres niniejszej Normy Międzynarodowej, gdyż przepływ informacji, od i do, dotyczących tych ostatnich procesów wymagany jest do spełnienia wymagań warunkujących pewność eksploatacji.
W niniejszej Normie Międzynarodowej zaleca się, aby wymienione procesy oraz działania podejmowane były tylko w przypadku, gdy uzna się je za korzystne w danej sytuacji.
Jedynym obowiązkowym wymaganiem narzuconym przez niniejszą Normę Międzynarodową jest podjęcie i realizacja programu związanego z pewnością eksploatacji (PAP).

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20815:2010 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością
Data publikacji 29-05-2014
Data wycofania 23-01-2019
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 20815:2010 [IDT], ISO 20815:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20815:2008 - wersja angielska
ICS 75.180.01, 75.200
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20815:2019-01 - wersja angielska