PN-EN ISO 20769-2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 2: Badanie przez dwie ścianki

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe techniki błonowej i cyfrowej radiografii wraz z uzyskaniem w ekonomiczny sposób satysfakcjonujących i powtarzalnych wyników. Techniki badawcze zostały oparte na praktyce oraz podstawowej wiedzy teoretycznej z tej dziedziny. Niniejszy dokument stosuje się do badania radiograficznego metalowych rur z eksploatacyjnymi wadami w postaci korozji wżerowej, korozji ogólnej i erozji. Ponadto tradycyjne znaczenie słowa „rura”, stosowanego w niniejszym dokumencie, rozszerzono na inne obiekty cylindryczne, takie jak kolektory, zastawki, walczaki kotłowe i zbiorniki ciśnieniowe. Kontrola złączy spawanych nie obejmuje wad wywołanych typowymi procesami spawania, ale kontrola złączy spawanych obejmuje wady wywołane przez korozję/erozję. Rury mogą być izolowane lub nie, i mogą być oceniane, gdy występują ubytki materiału, na przykład z powodu podejrzenia o korozję i erozję od wewnątrz lub z zewnątrz. W niniejszym dokumencie podano techniki badania przez dwie ścianki do wykrywania ubytku ścianki, obejmujące pojedynczy obraz przez dwie ścianki (DWSI) i podwójny obraz przez dwie ścianki (DWDI). Należy zwrócić uwagę, że techniki DWDI opisane w niniejszym dokumencie, często są łączone z techniką tangensową opisaną w ISO 20769-1. Niniejszy dokument stosuje się do badania przez dwie ścianki wykorzystującego technikę błonowej radiografii przemysłowej, radiografię komputerową (CR) i cyfrowe układy detektorów (DDA).

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20769-2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 2: Badanie przez dwie ścianki
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 20769-2:2018 [IDT], ISO 20769-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16407-2:2014-04 - wersja angielska
ICS 19.100