PN-EN ISO 20769-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 1: Radiografia tangensowa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe techniki błonowej i cyfrowej radiografii wraz z uzyskaniem w ekonomiczny sposób satysfakcjonujących i powtarzalnych wyników. Techniki badawcze zostały oparte na praktyce oraz podstawowej wiedzy teoretycznej z tej dziedziny. Niniejszy dokument stosuje się do badania radiograficznego stalowych rur z eksploatacyjnymi wadami w postaci korozji wżerowej, korozji ogólnej i erozji. Ponadto tradycyjne znaczenie słowa „rura”, stosowanego w niniejszym dokumencie, rozszerzono na inne obiekty cylindryczne, takie jak kolektory, zastawki, walczaki kotłowe i zbiorniki ciśnieniowe. Kontrola złączy spawanych nie obejmuje wad wywołanych typowymi procesami spawania, ale kontrola złączy spawanych obejmuje wady wywołane przez korozję/erozję. Rury mogą być izolowane lub nie, i mogą być oceniane, gdy występują ubytki materiału, na przykład z powodu podejrzenia o korozję i erozję od wewnątrz lub z zewnątrz. W niniejszym dokumencie podano technikę badania z wykorzystaniem radiografii tangensowej, także przez grubość ścianki, ubytku ścianki z ustawieniem (a) źródła na linii przechodzącej przez środek rury i (b) źródła na zewnątrz krzywizny rury. W ISO 20769-2 opisano radiografię przez dwie ścianki, przy czym należy zauważyć, że technika podwójnego obrazu przez dwie ścianki często jest łączona z radiografią tangensową ze źródłem na linii przechodzącej przez środek rury. Niniejszy dokument stosuje się do radiografii tangensowej, z zastosowaniem techniki błonowej radiografii przemysłowej, radiografii komputerową (CR) i cyfrowego układu detektorów (DDA)

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20769-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 1: Radiografia tangensowa
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 20769-1:2018 [IDT], ISO 20769-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16407-1:2014-04 - wersja angielska
ICS 19.100