PN-EN ISO 20743:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Tekstylia -- Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych

Zakres

W niniejszej normie określono metody badań ilościowych, stosowanych w celu określenia działania antybakteryjnego wyrobów włókienniczych z wykończeniem antybakteryjnym, w tym wyrobów nietkanych. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich wyrobów włókienniczych (w tym tkanin, watoliny, nici i materiałów stosowanych na odzież, materiałów obiciowych oraz innych), niezależnie od rodzaju użytego środka antybakteryjnego (organiczny, nieorganiczny, naturalny lub sztuczny) lub metody aplikacji (wprowadzenie do struktury, utrwalenie wybarwienia lub sczepienie). Na podstawie przewidywanego przeznaczenia wyrobu włókienniczego i środowiska, w którym ma on być użytkowany, zaleca się wybór jednej, najbardziej odpowiedniej z trzech metod określania aktywności antybakteryjnej: 1. Metoda wysiania - metoda oceny, w której zawiesiny bakterii testowych wysiewa się bezpośrednio na próbkach. 2. Metoda przenoszenia - metoda oceny, w której bakterie testowe są umieszczone na płytce z agarem i przenoszone na próbki. 3. Metoda odciskania - metoda oceny, w której bakterie testowe są przesączane przez filtr i odciskane na próbkach. Do wyznaczania liczby bakterii, opisano również metodę kolonii płytkowej oraz metodę luminescencji ATP (ATP = adenozynotrifosforan)

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20743:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych
Data publikacji 18-10-2013
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 20743:2013 [IDT], ISO 20743:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20743:2009 - wersja polska
ICS 07.100.99, 59.080.01