PN-EN ISO 2063-2:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 2: Prowadzenie systemów ochrony przed korozją

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, elementów i części, na które naniesiono powłoki z cynku, aluminium lub ich stopów metodą natryskiwania cieplnego.
W niniejszym dokumencie określono wymagania stawiane wykonawcy powłoki w zakresie przygotowania powierzchni, natryskiwania cieplnego, badań i obróbki po naniesieniu powłoki, np. uszczelniania powłoki. Niniejszy dokument stosuje się dla powłok metalowych nanoszonych w celu ochrony przed korozją w przypadku natryskiwania nowych powłok w warsztacie lub na placu budowy, jak również przy naprawie powłok na placu budowy po montażu.
Podano wymagania dotyczące grubości powłoki, minimalnej przyczepności i stanu powierzchni, określone w specyfikacji powłoki.
Podano zalecenia dotyczące odpowiednich etapów produkcji i środków zapewnienia jakości przy nowej produkcji i utrzymaniu oraz nadzorowaniu prac związanych z ochroną przed korozją.
Niniejszy dokument jest stosowany dla natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium i ich stopów, chroniących przed korozją w zakresie temperatur od –50 ° do +200 °C. Żaroodporne powłoki ochronne z aluminium są objęte ISO 17834 i nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące sprzętu, miejsca pracy i kwalifikacji personelu nanoszącego powłoki metodą natryskiwania oraz personelu przeprowadzającego badania.
UWAGA ISO 2063-1:2017 jest adresowana do projektanta i inżyniera planującego system ochrony przed korozją.

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 2063-2:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 2: Prowadzenie systemów ochrony przed korozją
Data publikacji 05-12-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 2063-2:2017 [IDT], ISO 2063-2:2017 [IDT]
ICS 25.220.20, 25.220.40