PN-EN ISO 2063-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 1: Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony przed korozją

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące ochrony przed korozją powierzchni żelaza i stali przez zastosowanie powłok metalowych natryskanych cieplnie z cynku, aluminium lub ich stopów.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące planowania systemu ochrony przed korozją i projektowania części, które mają podlegać tej ochronie, tam gdzie procesem nanoszenia metalowej powłoki ochronnej jest natryskiwanie cieplne.
Zdefiniowano niektóre terminy podstawowe związane z tą dziedziną oraz podano wskazówki dotyczące odporności na korozję materiałów z cynku i aluminium w różnych środowiskach.
Podano charakterystyczne właściwości powłok, np. grubość powłoki, minimalną przyczepność i wygląd powierzchni oraz określono procedury badań natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium lub ich stopów nanoszonych w celu ochrony przed korozją.
Niniejszy dokument jest stosowany dla natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium lub ich stopów, chroniących przed korozją w zakresie temperatur od –50 ° do +200 °C, w zależności od warunków eksploatacji uszczelniaczy. Żaroodporne powłoki ochronne z aluminium są objęte ISO 17834 i nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.
Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje innych procesów ochrony przed korozją np. cynkowania ogniowego (powłoka galwaniczna), szerardyzacji, pokrywania elektrolitycznego czy doboru i nanoszenia powłok organicznych/farb.
Wymagania dotyczące wytwarzania powłok natryskanych cieplnie podano w ISO 2063-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 2063-1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 1: Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony przed korozją
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 2063-1:2019 [IDT], ISO 2063-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2063-1:2017-11 - wersja angielska
ICS 25.220.20, 25.220.40