PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dla systemów przeładunkowych i wyposażenia tankowania LNG stosowanych do tankowania statków napędzanych LNG, które nie są objęte kodeksem IGC. Niniejszy dokument zawiera pięć następujących elementów:
a) urządzenia: systemy przeładunkowe cieczy i oparów;
b) procedury operacyjne;
c) wymagania dla dostawcy LNG w celu utworzenia dokumentu potwierdzającego dostawę LNG;
d) szkolenie i kwalifikacja zaangażowanego personelu;
e) wymagania dotyczące urządzeń LNG zgodne ze stosowanymi normami ISO i przepisami miejscowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja polska
Tytuł Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 20519:2017 [IDT], ISO 20519:2017 [IDT]
ICS 47.020.99, 75.200