PN-EN ISO 20418-1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Tekstylia -- Jakościowa i ilościowa analiza proteomiczna niektórych włókien pochodzenia zwierzęcego -- Część 1: Wykrywanie peptydów z zastosowaniem LC-ESI-MS z redukcją białka

Zakres

W niniejszym dokumencie określono jakościową i ilościową metodę badania w celu wyznaczenia zawartości wełny, kaszmiru, włókien z jaka i ich mieszanek w tekstyliach poprzez: wstępne badanie mikroskopem, ekstrakcję białka, proces enzymatyczny i określone wykrywanie peptydów z zastosowaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas wyposażonej w źródło jonizacji przez elektrorozpylanie (LCI-ESI-MC).
Metoda ta może być stosowana dla odpowiednich wyrobów tekstylnych na każdym etapie procesu (czyli od surowca do ubrania), które mają jednolite rozmieszczenie komponentów. Może być stosowana do różnych rodzajów materiałów tekstylnych (np. surowiec, wierzchnie części, przędze i tkaniny), które zawierają wełnę, kaszmir lub włókna z jaka i ich mieszanki.
Metoda ta opiera się na wstępnej identyfikacji wszystkich włókien w mieszance na podstawie ich morfologii, z zastosowaniem mikroskopii świetlnej. Następnie białka są ekstrahowane poprzez roztwór tiomocznik/mocznik/ditiotreitol (DTT). Przeprowadzany jest proces enzymatyczny przy użyciu trepsyny białka ekstrahowanego z włókien. Analiza określonych znaczników przeprowadzana jest z zastosowaniem LC-MS i obliczany jest skład procentowy.
Metoda ta ma zastosowanie dla próbek zawierających inne rodzaje włókien niż wełna, kaszmir i włókna z jaka, na zasadzie powiązania wyników dla tych próbek z wynikami otrzymanymi w oparciu o serię ISO 1833 i/lub serię ISO 17751.
Dokument nie ma zastosowania w przypadku gdy obecne są włókna tego samego gatunku zwierząt (np. mieszanki kaszmiru i moheru), wówczas analiza ilościowa może być wykonana z zastosowaniem analizy mikroskopowej (np. seria ISO 17751).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20418-1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Jakościowa i ilościowa analiza proteomiczna niektórych włókien pochodzenia zwierzęcego -- Część 1: Wykrywanie peptydów z zastosowaniem LC-ESI-MS z redukcją białka
Data publikacji 10-09-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 24, Surowców Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 20418-1:2018 [IDT], ISO 20418-1:2018 [IDT]
ICS 59.060.01