PN-EN ISO 20186-2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania pełnej krwi żylnej -- Część 2: Izolowane DNA genomowe

Zakres

W niniejszym dokumencie podano zalecenia dotyczące dokumentowania, przechowywania i postępowania z próbkami pełnej krwi przeznaczonymi do badania genomowego DNA w trakcie fazy przedlaboratoryjnej poprzedzającej badanie molekularne. Niniejszy dokument dotyczy próbek pobranych do probówek przeznaczonych do pobierania pełnej krwi żylnej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do molekularnych badań diagnostycznych in vitro, wykonywanych przez laboratoria medyczne. Jest również przewidziany do stosowania przez klientów laboratoriów, twórców i wytwórców diagnostyki in vitro, a także przez instytucje i organizacje komercyjne prowadzące badania biochemiczne, przez biobanki oraz organy nadzoru.
Inne specjalne działania należy podjąć w celu zabezpieczenia wolnego pozakomórkowego DNA z krwi. Działania te nie zostały opisane w niniejszym dokumencie.
UWAGA Wolne pozakomórkowe DNA z krwi opisano w ISO 20186-3.
Inne specjalne działania należy podjąć w celu pobierania, stabilizacji, transportu i przechowywania krwi włośniczkowej, jak również w celu pobierania i przechowywania krwi w technikach papierowych lub innych technikach wykorzystujących suchą krew. Nie zostały one opisane w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument nie dotyczy izolacji określonych komórek krwi i izolacji DNA genomowego.
Niniejszy dokument nie dotyczy DNA patogenów obecnych w krwi.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20186-2:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania pełnej krwi żylnej -- Część 2: Izolowane DNA genomowe
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 20186-2:2019 [IDT], ISO 20186-2:2019 [IDT]
ICS 11.100.10