PN-EN ISO 20186-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania pełnej krwi żylnej -- Część 1: Izolowane RNA komórkowe

Zakres

W niniejszym dokumencie podano zalecenia dotyczące dokumentowania, przechowywania i postępowania z próbkami pełnej krwi przeznaczonymi do badania komórkowego RNA w trakcie fazy przedlaboratoryjnej poprzedzającej badanie molekularne. Niniejszy dokument dotyczy próbek pobranych do probówek przeznaczonych do pobierania pełnej krwi żylnej. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszelkich molekularnych badań diagnostycznych in vitro, wykonywanych przez laboratoria medyczne. Jest również przewidziany do stosowania przez klientów laboratoriów, twórców i wytwórców diagnostyki in vitro, ale również może być stosowany przez instytucje i organizacje komercyjne prowadzące badania biochemiczne, przez biobanki oraz organy nadzoru. Inne specjalne działania powinny być podjęte w celu stabilizacji wolnego pozakomórkowego RNA w krwi oraz RNA w egzosomach krążących we krwi. Działania te nie zostały opisane w niniejszym dokumencie. Inne specjalne działania powinny być podjęte w celu pobierania, stabilizacji, transportu i przechowywania krwi włośniczkowej, jak również w celu pobierania i przechowywania krwi w technikach papierowych lub innych technikach wykorzystujących suchą krew. Nie zostały one opisane w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie dotyczy izolacji określonych komórek krwi i izolacji RNA komórkowego. Niniejszy dokument nie dotyczy RNA patogenów obecnych w krwi.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20186-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania pełnej krwi żylnej -- Część 1: Izolowane RNA komórkowe
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 20186-1:2019 [IDT], ISO 20186-1:2019 [IDT]
ICS 11.100.10