PN-EN ISO 20184-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania tkanek mrożonych -- Część 1: Izolat RNA

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono wytyczne dotyczące stosowania, dokumentowania, przechowywania i opracowywania próbek tkanek mrożonych, przeznaczonych do badania RNA w trakcie fazy przedlaboratoryjnej przed wykonaniem badania molekularnego. Niniejszy dokument ma zastosowanie do badań molekularnych in vitro prowadzonych przez medyczne laboratoria diagnostyczne i laboratoria diagnostyki molekularnej, które oceniają RNA uzyskane z mrożonych tkanek. Dokument jest także przeznaczony do stosowania przez klientów laboratoriów, opracowujących i wytwórców (testów do) diagnostyki in vitro, banki tkanek, instytucje i organizacje komercyjne prowadzące badania biometryczne oraz władzę ustawodawczą. Tkanki stabilizowane chemicznie przed mrożeniem nie zostały ujęte w niniejszym dokumencie. UWAGA Do zagadnień opisanych w niniejszym dokumencie mogą mieć również zastosowanie międzynarodowe, krajowe lub regionalne przepisy lub wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20184-1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania tkanek mrożonych -- Część 1: Izolat RNA
Data publikacji 12-03-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 20184-1:2018 [IDT], ISO 20184-1:2018 [IDT]
ICS 11.100.10