PN-EN ISO 20166-3:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE) -- Część 3: Izolat DNA

Zakres

W niniejszym dokumencie wytyczne dotyczące stosowania, dokumentowania, przechowywania i opracowywania próbek materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE), przeznaczonych do badania DNA w trakcie fazy przedlaboratoryjnej przed wykonaniem badania molekularnego. Niniejszy dokument ma zastosowanie do badań molekularnych in vitro łącznie z badaniami opracowanymi przez laboratoria, wykonywanych przez medyczne laboratoria diagnostyczne i laboratoria diagnostyki molekularnej. Może być również stosowana przez klientów laboratoriów, opracowujących i wytwórców (testów do) diagnostyki in vitro, banki tkanek, instytucje i organizacje komercyjne prowadzące badania biometryczne oraz władzę ustawodawczą. UWAGA Do zagadnień opisanych w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą mieć również zastosowanie Międzynarodowe, krajowe lub regionalne przepisy lub wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20166-3:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE) -- Część 3: Izolat DNA
Data publikacji 03-04-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 20166-3:2019 [IDT], ISO 20166-3:2018 [IDT]
ICS 11.100.10