PN-EN ISO 20166-2:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE) -- Część 2: Izolat białek

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono zalecane zasady stosowania, dokumentowania, przechowywania i opracowywania próbek materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE), przeznaczonych do badania izolatu białek w trakcie fazy przedlaboratoryjnej przed wykonaniem badania molekularnego. Niniejszy dokument ma zastosowanie do badań molekularnych in vitro łącznie z badaniami opracowanymi przez laboratoria, wykonywanymi przez medyczne laboratoria diagnostyczne i laboratoria diagnostyki molekularnej. Może być również stosowana przez klientów laboratoriów, opracowujących i wytwórców (testów do) diagnostyki in vitro, banki tkanek, instytucje i organizacje komercyjne prowadzące badania biometryczne oraz władzę ustawodawczą. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do immunohistochemicznych badań białek. UWAGA Do zagadnień opisanych w niniejszym dokumencie mogą mieć również zastosowanie międzynarodowe, krajowe lub regionalne przepisy lub wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20166-2:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE) -- Część 2: Izolat białek
Data publikacji 12-03-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 20166-2:2018 [IDT], ISO 20166-2:2018 [IDT]
ICS 11.100.10