PN-EN ISO 20023:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Biopaliwa stałe -- Bezpieczeństwo peletów z biopaliw stałych -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i innych na małą skalę

Zakres

Niniejszy dokument zawiera zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego przewozu i przechowywania peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i innych na małą skalę. Obejmują one łańcuch dostaw od załadunku samochodu dostawczego, wymagań dla samochodów dostawczych, powiązań z magazynem użytkownika końcowego oraz proces dostawy. Obejmują również projektowanie i budowę systemów magazynowania peletu. Niniejszy dokument uwzględnia zagrożenia związane z pożarami, wybuchami pyłu, usuwaniem gazu, niedoborem tlenu, uszkodzeniem urządzeń i budynków poprzez nabrzmiałość peletów i inne zagrożenia dla zdrowia. Ma zastosowanie dla peletów zgodnych z normą ISO 17225-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20023:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Bezpieczeństwo peletów z biopaliw stałych -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i innych na małą skalę
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 20023:2018 [IDT], ISO 20023:2018 [IDT]
ICS 27.190, 75.160.40