PN-EN ISO 19496-1:2017-06 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Emalie szkliste i porcelanowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy i definicje

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano terminy z zakresu emalii szklistych i porcelanowych oraz ich technologii. Ich wykaz nie jest kompletny i obejmuje wyłącznie te terminy, których zdefiniowanie uważane jest za niezbędne do poprawnego i odpowiedniego zrozumienia tych procesów.
Podane interpretacje odnoszą się do praktycznego zastosowania w tej dziedzinie i niekoniecznie pokrywają się z definicjami używanymi w innych dziedzinach.
W celu wyjaśnienia, termin „emalia szklista”, używany w niniejszym dokumencie, jest synonimem „emalii porcelanowej”, terminu preferowanego przez Stany Zjednoczone i niektóre inne kraje.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19496-1:2017-06 - wersja polska
Tytuł Emalie szkliste i porcelanowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy i definicje
Data publikacji 06-08-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 19496-1:2017 [IDT], ISO 19496-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15826:2010 - wersja angielska
ICS 01.040.25, 25.220.50