PN-EN ISO 19493:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość wody -- Przewodnik po morskich badaniach biologicznych zbiorowisk twardego podłoża

Zakres

Podano wytyczne do morskich badań biologicznych zbiorowisk twardego podłoża dla oceny wpływu na środowisko i monitoringu na obszarach wybrzeża. Podano program pobierania próbek, metody pomiarów, oznaczanie taksonów, przechowywanie danych i zebranych materiałów. Wyszczególniono minimalne wymagania dla monitoringu środowiskowego

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19493:2007 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Przewodnik po morskich badaniach biologicznych zbiorowisk twardego podłoża
Data publikacji 10-08-2007
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 19493:2007 [IDT]
ICS 13.060.10, 13.060.70