PN-EN ISO 19458:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19458:2007 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Zakres

Podano wytyczne dotyczące projektowania warunków pobierania próbek wody, procedur pobierania próbek do badań mikrobiologicznych oraz dotyczące transportu, postępowania z próbkami i przechowywania pobranych próbek przed rozpoczęciem analizy

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19458:2006 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
Data publikacji 10-10-2006
Data wycofania 19-12-2007
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 19458:2006 [IDT]
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19458:2007 - wersja polska